Uslovi Koriscenja

Uslovi Koriscenja

Dobrodošli na Exterra Design doo Web sajtove, koji obuhvataju ali nisu ograničeni na sajt KorpaNaPoklon.com ("Sajtovi"). Sajtovi su napravljeni kao servis našim kupcima. Molimo Vas da pročitate sledeće Uslove Korišćenja, kojima se reguliše Vaše korišćenje Sajtova ("Sporazum"). Korišćenjem sajtova saglasni ste da prihvatate Sporazum. Zadržavamo pravo da ažuriramo ili modifikujemo ovaj Sporazum u bilo koje vreme bez prethodnog obaveštavanja. Iz tog razloga, želimo da Vas podsetimo da pogledate ovaj Sporazum kad god koristite Sajtove. Ako se ne slažete sa uslovima molimo Vas da Sajtove ne koristite.

 

Transakcije na Sajtu

Zadržavamo pravo da odbijemo, ograničimo ili otkažemo bilo koju porudžbinu koju ste kod nas poručili. Ove restrikcije mogu da se odnose i na porudžbine pod istim korisničkim imenom, sa iste kartice i/ili porudžbine na kojima se pojavljuje ista adresa za plaćanje i/ili adresa za isporuku. U slučaju da napravimo izmenu ili otkažemo porudžbinu, pokušaćemo da Vas kontaktiramo e-mail-om i/ili preko adrese za plaćanje/telefon koji ste naveli u trenutku poručivanja. Zadržavamo pravo da ograničimo ili zabranimo porudžbine koje su po našoj slobodnoj proceni, zaključila maloletna lica, preprodavci, dileri ili distributeri. Svaka porudžbina se proverava.

 

Pravo izmene Sajta

Zadržavamo pravo da, u bilo koje vreme a po slobodnoj proceni: izmenimo, uklonimo ili ukinemo Sajt ili neki od servisa, sadržaja, prikaza ili proizvoda koji su ponuđeni preko, sa ili bez obaveštenja; naplatimo troškove vezane za upotrebu Sajta; promenimo i/ili se odreknemo troškova vezanih za upotrebu Sajta; i/ili da pružimo određene mogućnosti nekima ili svim korisnicima Sajtova. Ovim prihvatate da nismo odgovorni vama ili bilo kojoj trećoj strain za bilo kakve izmene, dopune, ukidanja ili prekida Sajta, ili bilo kog njegovog dela, servisa, sadržaja, prikaza ili proizvoda koji se nude preko Sajta.

 

Sadržaj Sajta

Ako nije drugačije naglašeno, Sajtovi, i sav materijal na njemu, uključujući dizajn, tekstove, slike, skice, ilustracije, dizajn proizvoda, ikone, fotografije, video klipove i drugi materijal, zaštitne znake i/ili druga intelektualna svojina u materijalima (jednom rečju “Sadržaj”) su u vlasništvu, kontrolisani ili licencirani od strane Exterra Design doo, Beograd: Korpa na Poklon, Exterra Design, Exterra Dizajn, Exterra, i ostali zaštitni znaci koji se javljaju na Sajtovima su zaštitni znaci Exterra Design doo ili njegovog pravnog naslednika. Sajt i Sadržaji su predviđeni isključivo za ličnu, ne-komercijalnu upotrebu. Možete da preuzmete ili kopirate materijal prikazan na Sajtu isključivo radi lične upotrebe. Nijedno pravo ili interes ne proističe iz preuzetog i/ili kopiranog Sadržaja Sajta, Ne možete reprodukovati (osim gore navedeno), objaviti, emitovati, prikazati, promeniti, napraviti u izmenjenom obliku , prodati ili iskoristiti na bilo koji način bilo koji Sadržaj ili Sajt. Sadržaj ovog sajta ne sadrži medicinski savet. Nismo odgovorni za medicinske i/ili zdravstvene probleme koji mogu da se jave konzumiranjem ili upotrebom bilo kog proizvoda opisanog na ovom sajtu ili zbog informacija koje ste dobili putem ovog sajta. Ako osetite neudobnost ili bol, treba da prestanete sa upotrebom istih.

 

Komentari, Povratne Informacije i ostali Predlozi Korisnika

Važno nam je da čujemo ono što imate da kažete. Vaši komentari su od velikog značaja za naš Sajt i Proizvode na njemu, u cilju poboljšanja usluge. Vaši komentari moraju da budu u duhu lepog ponašanja I u skladu sa Javnim Informisanjem. Politika firme Exterra Design ne dozvoljava nam da prihvatimo ili da uzmemo u razmatranje kreativne ideje, predloge, sugestije, planove, ili drugi materijal osim onog koji smo posebno tražili. Nadamo se da ćete razumeti da je namera ovakve politike da se izbegne mogućnost budućih nesporazuma u slučajevima kada projekti razvijeni od strane naših dizajnera i zaposlenih mogu ličiti na kreativne radove predložene od strane korisnika Sajta. Shodno tome, iako cenimo Vaše predloge, moramo da Vas zamolimo da ne šaljete kreativne ideje, predloge, sugestije, planove, skice, nacrte i drugi materijal vezan za naš posao. Ako, na našu molbu, pošaljete neke određene predloge ili bez našeg zahteva pošaljete kreativne ideje, predloge, planove, skice, dizajn, ili bilo kakav drugi materijal, online, e-mail-om, poštom ili drugačije (jednom rečju “Komentari”), saglasni ste da Exterra Design doo može, bilo kada , bez ograničenja, da prikaže, objavi, distribuira, , pretvori, doradi i na bilo koji drugi način iskoristi u bilo kom mediju bilo koji od Komentara koji ste prosledili na Sajtove. Nismo i nećemo biti ni u kakvoj obavezi da: (1) bilo koje Komentare držimo u poverenju; (2) isplatimo kompenzaciju ili honorar za bilo koji Komentar; ili (3) da odgovorimo na bilo koji Komentar. Exterra Design doo ima pravo ali ne i obavezu da prati i objavljuje ili uklanja bilo koji od Komentara. Saglasni ste da Vaši Komentari neće povrediti bilo koju treću stranu, uključujući copyright, zaštitni znak, tajnost ili druga lična ili vlasnička prava. Dalje, saglasni ste da Vaši Komentari neće (1)sadržavati klevete i pogrde ili druge inače nelegalne, zloupotrebljavajuće ili obscene materijale, (2) sadržavati bilo kakav kompjuterski virus ili drugi oštećujući podatak ili formu koja bi mogla da se odrazi na funkcionalnost i rad Sajtova. Ne možete da koristite neistinitu e-mail adresu, pretvarajući se da ste neko drugi, ili na bilo koji drugi način zavaravati Exterra Design doo ili treću stranu, u odnosu na izvor bilo kog Komentara. Isključivo ste sami odgovorni za sve Komentare koje napravite i njihovu tačnost. Exterra Design doo ne preuzima odgovornost i nije odgovorna za bilo koji Komentar koji ste postavili Vi ili bilo koja treća strana.

 

Lične Informacije na Sajtovima

Korišćenje svih Vaših ličnih informacija koje ste dostavili na Sajt uređeno je našom politikom o privatnosti. Rubrika “Privatnost Podataka” nalazi se u donjem desnom delu Sajta. “Privatnost Podataka” je sastavni deo ovog Sporazuma.

 

Informacije o Proizvodima

Proizvodi prezentirani na Sajtu su dostupni isključivo u online prodaji. Cene prikazane na sajtu su izražene u EUR I RSD. Porudžbine se prihvataju iz bilo kog dela sveta i isporučuju isključivo u Srbiju. Neki od proizvoda su dostupni u ograničenim količinama i podležu povraćaju ili zameni isključivo preko Sajta saglasno primenjenoj politici povraćaja. Dodatno, neki od proizvoda su unikatno napravljeni i ne predstavljaju predmet povraćaja (“Povraćaj i Otkaz”)

 

Izmene

Izmene se mogu dešavati na našem Sajtu zavisno od proizvoda i sezonske dostupnosti. Zbog toga, proizvodi mogu da budu zamenjeni sa proizvodima iste ili veće vrednosti. Ukoliko do izmena iz bilo kog razloga dođe, pobrinućemo se za najviši kvalitet i profesionalnost. Vaša . Važno nam je da budete zadovoljni.

 

Uslovi Servisa

Kupovina i prihvatanje pošiljke sa alkoholnim pićima , kao što su Vino, Šampanjac, i ostali alkoholni proizvodi, je zakonom zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina. Potpis i dokaz o godinama (18 godina i stariji) je potreban prilikom isporuke.

 

Slovne greške, Neispravnosti i Ispuštena slova

Povremeno se na našem Sajtu mogu pojaviti informacije koje sadrže tipografske greške ili neispravnosti, ili ispuštena slova koji mogu da utiču na opis proizvoda , cenu, promocije, ponude, i raspoloživost. Zadržavamo pravo da ispravimo bilo koje greške, neispravnosti, ili omaške i da promenimo ili ažuriramo informacije ili otkažemo porudžbine u slučaju da je bilo koja informacija na Sajtu neispravna ili neodgovarajuća, bez prethodnog obaveštenja (uključujući i vreme posle Vašeg zaključenja porudžbine)

 

Boje

Potrudili smo se da prikažemo što je bolje boje naših proizvoda koji se pojavljuju na Sajtu. Ne možemo da garantujemo da će prikaz boja na vašem monitoru biti istovetan.

 

Obeštećenje

Ovim potvrđujete da ste saglasni da ćete sajt koristiti za svoje potrebe, štititi njegov sadržaj, službenike i saradnike, i nadoknaditi štetu Exterra Design doo izazvanu bilo kojom žalbom, oštećenjem, mogućim gubicima, ili troškovima, uključujući i prihvatanje obeštećenja u vidu naknade za advokate, koji proizilaze iz ili su vezani za Vašu upotrebu Sajta, i/ili kršenje bilo kog dela Sporazuma.

 

Rešavanje Nesporazuma

Uzimajući u obzir visoke cene sudskih sporova, izraženih ne samo u novcu već i u vremenu i energiji potrebnoj za njihovo sprovođenje, saglasni ste da i Vi i Exterra Design doo, Beograd pratite sledeću proceduru rešavanja nesporazuma: U slučaju bilo kakve polemike, tvrđenja, akcije ili neslaganja proizašlog iz ili povezanog sa bilo kojom radnjom ili transakcijom sprovedenom preko Sajta, ili kršenja, prisiljavanja ili tumačenja ovog Sporazuma ili bilo kog njegovog dela (“Nesporazum”), strana koja ga prijavljuje treba prvo da u duhu dobre volje, pisanim putem obavesti drugu stranu (preporučenim pismom) opisujući činjenice i okolnosti (uključujući I odgovarajuću dokumentaciju) zbog kojih je do Nesporazuma došlo, omogućavajući drugoj strain 30 dana da odgovori ili reši Nesporazum.

 

Obaveštenja se šalju na: Exterra - Korpa na Poklon na: Exterra Design doo, Jovana Rajića 5b, 11000 Beograd, Srbija

Obaveštenja koja se šalju Vama: Vaša poslednja adresa za plaćanje koju ste koristili i/ili adresa za isporuku koju ste naveli u kontakt formularu.

 

Obe strane su saglasne da ova procedura Rešavanja Nesporazuma mora biti ispoštovana pre bilo kakvih pokretanja sudskih sporova ili tužbi protiv druge strane.

 

Izbor Zakona

Ovaj Sporazum je napravljen saglasno zakonima Republike Srbije. Za svaki nesporazum proizašao iz ovog Sporazuma nadležan je sud u Beogradu, Republika Srbija. Izuzeci od bilo koje odredbe Sporazuma se neće smatrati izuzecima od ostalih odredbi ili od prava Exterra Design doo, da zahteva striktno pridržavanje svakog od navedenih uslova Sporazuma. Ako se neka od odredbi Sporazuma proglasi nevažećom ili nesprovodljivom iz bilo kog razloga, ta odredba će biti ukinuta, a sve ostale odredbe ostaju na snazi. Ovaj Sporazum konstituiše kompletan ugovor između nas u odnosu na Vaše korišćenje ovog Sajta

 

Završne Odredbe

Ovi uslovi su na snazi ako i dok se ne prekinu ili sa Vaše strane ili od strane Exterra Design doo, Beograd. Možete da raskinete ovaj Sporazum u bilo koje vreme. Exterra Design doo, takođe može da prekine ovaj Sporazum u bilo koje vreme, bez prethodnog obaveštenja, i saglasno tome može Vam odbiti pristup Sajtovima, ako ste po našoj proceni prekršili neki od odredbi ili uslova predviđenih Sporazumom. Obaveze i dugovanja bilo koje strane koja su nastala pre datuma prekida Sporazuma moraju da ispune bez obzira na prekid Sporazuma.

Kontakt:

e-mail: korpa@korpanapoklon.com  ; korpanapoklonsrbija@gmail.com

telefon: +381 (0)64 129 02 70

 
The cookie settings on this website are adjusted to allow all cookies so that you have the very best experience. If you continue without changing your cookie settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, if you would like to, you can change your settings at any time using the Change cookie settings link in the Special menu.